ΕΙΣΟΔΟΣ | ΕΓΓΡΑΦΗ

Βρείτε μας: follow us on facebook follow us on youtube follow us on picasa
Αρχική Project FINALLY

Project FINALLY

finally-cropped-logo

Έργο FINALLY
Οικονομικός Εγγραμματισμός για τους Ρομά

Η κύρια επιδίωξη του προγράμματος FINALLYείναι να αναβαθμίσει το επίπεδο οικονομικού εγγραμματισμού ενηλίκων Ρομά, προσφέροντάς τους ικανότητες που θα ωφελήσουν ολόκληρες γενιές.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος περιλαμβάνουν:

  • Διεξαγωγή στοχευμένης έρευνας για αξιολόγηση αναγκών της Ομάδας Στόχος
  • Ανάπτυξη ενός εξειδικευμένου διακρατικού εκπαιδευτικού υλικού
  • Ανάπτυξη καινοτομικών εκπαιδευτικών μέσων - ¨Εργαλειοθήκη¨
  • FINALLY για εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές
  • Εκπαίδευση εκπαιδευτών με χρήση απλών οδηγιών και διοργάνωση Σεμιναρίων
  • Ελεγχος και αξιολόγηση των «εργαλείων», μέσω δοκιμαστικών εφαρμογών
  • Διάχυση πληροφόρησης για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του προγράμματος, ευαισθητοποίηση και προώθηση της ένταξης των κοινοτήτων Ρομά
  • Αξιοποίηση των εκπαιδευτικών εργαλείων και εξασφάλιση βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων του προγράμματος, μέσω άμεσης εμπλοκής όλων των ενδιαφερομένων και των διαμορφωτών πολιτικής.

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου:http://finally.blog.arnes.si/

Υλικό Έργου

 

Ακολουθηστε στο Facebook!